Publisko personu un iestāžu saraksts
3.90.207.89
20.06.2019 18:10:23

Aglonas novada bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Aglonas novada bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 40900016973
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90000099708
Juridiskā adrese Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.09.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 22.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Aglonas novada domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 27.08.2017, Nr.17
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 27.08.2014
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aglonas novada dome (90000065754)

Kontaktinformācija
+

Nav datu