Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 09:59:12

Aglonas pagasta pārvalde

Pamatdati

Nosaukums Aglonas pagasta pārvalde
Reģistrācijas numurs 40900035832
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.06.2021
Sarakstā ierakstīšanas datums 20.05.2021
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aglonas novada dome (90000065754)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Aglonas novada domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.6;12p.
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 22.04.2021
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aglonas novada dome (90000065754)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.aglona.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65324573