Publisko personu un iestāžu saraksts
3.209.80.87
14.10.2019 18:59:57

Ainažu kultūras nams

Pamatdati

Nosaukums Ainažu kultūras nams
Reģistrācijas numurs 40900002920
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90009230834
Juridiskā adrese Valdemāra iela 50, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 13.02.2002
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Reorganizēts
Izslēgts no reģistra 01.03.2019
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde SALACGRĪVAS NOVADA DOME (90000059796)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Ainažu pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 13.02.2002
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ainažu pilsētas dome

Kontaktinformācija
+

Kontakttālrunis +371 64043219