Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 04:32:28

Aizputes novada vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Aizputes novada vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900034998
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009448166
Juridiskā adrese Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 30.09.2020
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizputes novada dome (90000031743)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Aizputes novada Neklātienes vidusskolas nosaukumu maiņu
Izveidošanas tiesību akta numurs 110
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 27.02.2019
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizputes novada dome (90000031743)

Kontaktinformācija
+

Nav datu