Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:02:25

Auces novada bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Auces novada bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 40900020292
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009285067
Juridiskā adrese Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 21.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Auces novada pašvaldība (90009116331)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par novada pašvaldības nolikuma pieņemšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 7
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Auces novada pašvaldība (90009116331)

Kontaktinformācija
+

Kontakttālrunis +371 63707227