Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 06:08:30

Auces novada pašvaldības policija

Pamatdati

Nosaukums Auces novada pašvaldības policija
Reģistrācijas numurs 40900020288
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009978875
Juridiskā adrese Raiņa iela 2 -1, Auce, Auces nov., LV-3708
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.03.2012
Sarakstā ierakstīšanas datums 21.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Auces novada pašvaldība (90009116331)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Auces novada pašvaldības iestādes - Auces novada pašvaldības policijas-izveidošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 10
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 25.01.2012
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Auces novada pašvaldība (90009116331)

Kontaktinformācija
+

Kontakttālrunis +371 63745574