Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 09:47:06

Bauskas novada bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Bauskas novada bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 90009413107
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.10.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Bauskas novada administrācija (90009116223)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Bauskas novada domes sēdes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs Protokola Nr.7;9.p.
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 24.09.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Bauskas novada dome

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63923915