Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 13:55:55

Garozas pamatskola

Pamatdati

Nosaukums Garozas pamatskola Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900002437
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009255062
Juridiskā adrese Graudu iela 1, Garoza, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA (90001623310)
Padotības forma Nav datu

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par izveidi
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 01.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA (90001623310)

Kontaktinformācija
+

Nav datu