Publisko personu un iestāžu saraksts
18.207.136.184
21.09.2019 20:24:39

Jēkabpils Kultūras pārvalde

Pamatdati

Nosaukums Jēkabpils Kultūras pārvalde
Reģistrācijas numurs 40900009295
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90010461072
Juridiskā adrese Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.01.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA (90000024205)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils pilsētas domes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 523
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 26.11.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils pilsētas domes lēmums (523)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.jkp.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65283783