Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 13:38:35

Kokneses kultūras nams

Pamatdati

Nosaukums Kokneses kultūras nams
Reģistrācijas numurs 40900002371
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009119624
Juridiskā adrese Hanzas iela 2, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Kokneses novada dome (90000043494)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.6.3.
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 28.11.2012
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Kokneses novada dome (90000043494)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 26574538