Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 10:57:29

Sociālās aprūpes centrs "Baldone"

Pamatdati

Nosaukums Sociālās aprūpes centrs "Baldone" Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900003358
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009589165
Juridiskā adrese Iecavas iela 4, Baldone, Baldones nov., LV-2125
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Baldones novada dome (90000031245)
Padotības forma Nav datu

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Likums "Par pašvaldībām"
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.05.1994
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Nav datu