Publisko personu un iestāžu saraksts
3.237.200.21
22.09.2020 22:31:03

Ventspils 3. vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Ventspils 3. vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900005895
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000052622
Juridiskā adrese Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" (90000052497)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Reģistrācijas apliecība
Izveidošanas tiesību akta numurs 3213900034
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 15.12.1999
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Izglītības kvalitātes valsts dienests (90001259032)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://www.3vsk.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63624505