Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 04:43:16

Žīguru bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Žīguru bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900024218
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009135807
Juridiskā adrese Parka iela 14, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov., LV-4584
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 09.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.09.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Viļakas novada dome (90009115618)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Saistošie noteikumi
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.1
Izveidošanas tiesību akta veids Noteikumi
Izveidošanas tiesību akta datums 09.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Viļakas navada dome (90009115618)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.vilaka.lv
Kontakttālrunis +371 27124473