Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:26:29

Zvirgzdenes tautas nams

Pamatdati

Nosaukums Zvirgzdenes tautas nams
Reģistrācijas numurs 40900032130
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009185403
Juridiskā adrese Saieta nams Zvirgzdene, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 14.10.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 01.10.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Ciblas novada pašvaldība (90000041258)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Zvirgzdenes tautas nama nolikuma apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 2
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 14.10.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ciblas novada pašvaldība (90000041258)

Kontaktinformācija
+

Kontakttālrunis +371 65700834