Publisko personu un iestāžu saraksts
3.209.80.87
14.10.2019 19:48:43

A. Spāģa Dunalkas pamatskola

Pamatdati

Nosaukums A. Spāģa Dunalkas pamatskola
Reģistrācijas numurs 40900001639
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90009243538
Juridiskā adrese Dunalkas skola, Dunalkas pag., Durbes nov., LV-3452
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 19.01.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Likvidēts
Izslēgts no reģistra 30.08.2019
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Durbes novada dome (90000063895)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Durbes novada pašvaldības nolikuma pieņemšanu
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 30.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Durbes novada dome (90000063895)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 27840820