Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
20.04.2021 01:25:52

Ābeļu bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Ābeļu bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900028582
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010431400
Juridiskā adrese Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 09.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.08.2019
Statuss Reorganizēts
Izslēgts no reģistra 01.01.2021
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils novada pašvaldības nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs 1
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 09.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://jekabpilsnovads.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65207281