Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:28:34

Ābeļu pamatskola

Pamatdati

Nosaukums Ābeļu pamatskola
Reģistrācijas numurs 40900007133
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010430157
Juridiskā adrese Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 08.12.2014
Sarakstā ierakstīšanas datums 04.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)
Padotības forma Pārraudzībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Jēkabpils novada pašvaldības nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs 23/2014
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 23.10.2014
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://jekabpilsnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65236835