Publisko personu un iestāžu saraksts
18.215.33.158
30.10.2020 12:48:16

Aglonas novada dome

Pamatdati

Nosaukums Aglonas novada dome
Reģistrācijas numurs 90000065754
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 22.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Cita valsts iestāde

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Izveidošanas tiesību akta numurs -
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 18.12.2008
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.aglona.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65324573