Publisko personu un iestāžu saraksts
35.175.107.77
23.10.2021 21:13:06

Ainažu pilsētas pārvalde

Pamatdati

Nosaukums Ainažu pilsētas pārvalde
Reģistrācijas numurs 40900001342
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009230726
Juridiskā adrese Parka iela 16, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Limbažu novada pašvaldība (90009114631)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Salacgrīvas novada iestādes Ainažu pilsētas pārvalde izveidošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 11
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums SALACGRĪVAS NOVADA DOME (90000059796)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64071310