Publisko personu un iestāžu saraksts
18.206.48.142
22.09.2019 04:53:58

Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde "Randa"

Pamatdati

Nosaukums Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde "Randa"
Reģistrācijas numurs 40900003377
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90009230815
Juridiskā adrese Valdemāra iela 56, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 19.04.1995
Sarakstā ierakstīšanas datums 28.03.2018
Statuss Likvidēts
Izslēgts no reģistra 31.08.2018
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde SALACGRĪVAS NOVADA DOME (90000059796)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par bērnu dārza atjaunošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 11/17
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 19.04.1995
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Limbažu rajona Skolu valde

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64043534