Publisko personu un iestāžu saraksts
35.175.107.77
23.10.2021 19:26:31

Aizkraukles Interešu izglītības centrs

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles Interešu izglītības centrs
Reģistrācijas numurs 40900006725
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90011389539
Juridiskā adrese Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.09.2017
Sarakstā ierakstīšanas datums 31.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra un Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovācijas atbalsta centra reorganizāciju
Izveidošanas tiesību akta numurs 37
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 28.02.2017
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne http://www.interesuizglitiba.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65122862