Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
20.04.2021 01:51:17

Aizkraukles Mākslas skola

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles Mākslas skola
Reģistrācijas numurs 40900016371
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90002004631
Juridiskā adrese Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 04.01.1992
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums .
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 27.12.2013
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65123160