Publisko personu un iestāžu saraksts
34.204.191.31
16.10.2019 10:49:26

Aizkraukles novada bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles novada bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 40900016386
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Nodokļu maksātāja nr. 90009254550
Juridiskā adrese Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 28.01.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Aizkraukles novada Bāriņtiesas nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs 9
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 28.01.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65133908