Publisko personu un iestāžu saraksts
54.158.251.104
05.12.2021 13:47:59

Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Reģistrācijas numurs 40900012026
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90001300828
Juridiskā adrese Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.01.2002
Sarakstā ierakstīšanas datums 21.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta Dzimtsarakstu nodaļām
Izveidošanas tiesību akta numurs 4
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 21.12.2001
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65121399