Lursoft logo
Publisko personu un iestāžu saraksts
34.204.172.188
21.09.2023 20:52:03

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs Iepriekšējie nosaukumi
Reģistrācijas numurs 40900006725
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90011389539
Juridiskā adrese Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.09.2017
Sarakstā ierakstīšanas datums 31.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts

+
Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2021.gada 29.oktobra lēmumā Nr.437 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15., 32.p.) “Par Aizkraukles novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju”
Izveidošanas tiesību akta numurs 571
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 09.12.2021
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija

+
Interneta vietne http://www.interesuizglitiba.lv/
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65122862