Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 10:55:13

Aizkraukles novada kultūras nams

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles novada kultūras nams
Reģistrācijas numurs 40900015658
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009176843
Juridiskā adrese Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.10.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 10.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Aizkraukles pilsētas Kultūras nama un Aizkraukles pagasta Kultūras nama reorganizāciju
Izveidošanas tiesību akta numurs 281
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 24.09.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65122684