Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
20.04.2021 01:17:18

Aizkraukles novada Sporta skola

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles novada Sporta skola
Reģistrācijas numurs 40900012859
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009152614
Juridiskā adrese Draudzības krastmala 6, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.09.1967
Sarakstā ierakstīšanas datums 24.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par bērnu sporta skolas atvēršanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 66
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 24.05.1967
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Stučkas rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65122773