Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
20.04.2021 01:12:11

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900016403
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90001973225
Juridiskā adrese Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.05.1998
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums .
Izveidošanas tiesību akta numurs 43
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.02.1998
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles pilsētas dome (90000074812)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne https://aizkraukle.biblioteka.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65128537