Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
20.04.2021 01:04:43

Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Reģistrācijas numurs 40900016390
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000074865
Juridiskā adrese Sprīdīša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 25.07.1989
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums .
Izveidošanas tiesību akta numurs 48.6
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 25.07.1989
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Stučkas pilsētas TDP IK

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65121105