Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
19.04.2021 23:51:43

Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Reģistrācijas numurs 40900012844
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000074901
Juridiskā adrese Bērzu iela 10, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 17.02.1983
Sarakstā ierakstīšanas datums 24.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par iesnieguma izskatīšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 14
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 17.02.1983
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Stučkas rajona Stučkas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65122610