Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
19.04.2021 23:53:00

Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Reģistrācijas numurs 40900012971
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000075019
Juridiskā adrese Ziemeļu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 18.03.1993
Sarakstā ierakstīšanas datums 24.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par pilsētas bērnudārzu reorganizāciju un telpu izmantošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 41
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 18.03.1993
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles rajona Aizkraukles pilsētas tautas deputātu padomes izpildkomiteja

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne saulite8.wixsite.com/preschool
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65123955