Publisko personu un iestāžu saraksts
3.228.11.9
12.08.2020 20:23:34

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900016422
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000074973
Juridiskā adrese Gaismas iela 4A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 17.08.1961
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums .
Izveidošanas tiesību akta numurs 219
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 17.08.1961
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ogres rajona TDP IK

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.vakarskola.blogspot.com
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65121771