Publisko personu un iestāžu saraksts
3.230.143.40
20.04.2021 01:42:03

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs

Pamatdati

Nosaukums Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs
Reģistrācijas numurs 40900016367
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009173940
Juridiskā adrese Kalna Ziedi, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 21.07.1951
Sarakstā ierakstīšanas datums 17.05.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs 285
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.11.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība (90000074812)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65123351