Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:41:42

Aizputes novada domes administrācija

Pamatdati

Nosaukums Aizputes novada domes administrācija
Reģistrācijas numurs 40900034979
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90010469165
Juridiskā adrese Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 29.04.2020
Sarakstā ierakstīšanas datums 30.09.2020
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizputes novada dome (90000031743)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Aizputes novada domes Administrācijas nolikuma un Administratīvās nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 226
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 29.04.2020
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizputes novada dome (90000031743)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.aizputesnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63448188