Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:32:44

Aizputes pilsētas kultūras nams

Pamatdati

Nosaukums Aizputes pilsētas kultūras nams
Reģistrācijas numurs 40900021300
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009152192
Juridiskā adrese Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 22.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aizputes novada dome (90000031743)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Aizputes kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 19
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 29.04.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aizputes novada dome (90000031743)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.aizputesnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi