Publisko personu un iestāžu saraksts
3.238.36.32
04.03.2021 06:11:14

Aknīstes novada bāriņtiesa

Pamatdati

Nosaukums Aknīstes novada bāriņtiesa
Reģistrācijas numurs 40900032639
Nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 02.10.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aknīstes novada pašvaldība (90000026441)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Saistošie noteikumi "AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"
Izveidošanas tiesību akta numurs 1
Izveidošanas tiesību akta veids Noteikumi
Izveidošanas tiesību akta datums 01.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aknīstes novada pašvaldība (90000026441)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.akniste.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 28682433