Publisko personu un iestāžu saraksts
3.226.245.48
05.08.2020 16:57:57

Aknīstes vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Aknīstes vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900032412
Nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 01.10.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Aknīstes novada pašvaldība (90000026441)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums saistošie noteikumi "Aknīstes novada pašvaldības nolikums"
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.1
Izveidošanas tiesību akta veids Noteikumi
Izveidošanas tiesību akta datums 01.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Aknīstes novada pašvaldība (90000026441)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.akniste.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65266221