Publisko personu un iestāžu saraksts
3.238.107.166
28.11.2020 04:00:54

Alsungas vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Alsungas vidusskola
Reģistrācijas numurs 90000037731
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009232254
Juridiskā adrese Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 26.09.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Alsungas novada dome (90000036596)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Alsungas novada pašvaldības nolikums
Izveidošanas tiesību akta numurs 2/2014
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 20.03.2014
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Alsungas novada dome (90000036596)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63351127