Publisko personu un iestāžu saraksts
54.85.57.0
24.01.2021 21:10:49

Sociālās aprūpes centrs Rožlejas

Pamatdati

Nosaukums Sociālās aprūpes centrs Rožlejas
Reģistrācijas numurs 40900005378
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009448626
Juridiskā adrese Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 30.09.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Līvānu novada dome (90000065595)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Līvānu novada pašvaldības iestādes izveidošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 19-41
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 30.09.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Līvānu novada dome (90000065595)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.livani.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65300842