Lursoft logo
Publisko personu un iestāžu saraksts
44.192.47.87
26.06.2022 11:17:55

Apes kultūras un tūrisma centrs

Pamatdati

Nosaukums Apes kultūras un tūrisma centrs
Reģistrācijas numurs 40900034752
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Skolas iela 4, Ape, Smiltenes nov., LV-4337
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.02.2020
Sarakstā ierakstīšanas datums 11.02.2020
Statuss Reorganizēts
Izslēgts no reģistra 31.12.2021
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Smiltenes novada pašvaldība (90009067337)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts

+
Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par pašvaldības iestādes Apes kultūras un tūrisma centrs izveidošanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 24 (prot.Nr.3,13.p.)
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 30.01.2020
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums APES NOVADA DOME (90000035872)

Kontaktinformācija

+
Interneta vietne www.apesnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi