Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:37:32

Apvienotā Izglītības pārvalde

Pamatdati

Nosaukums Apvienotā Izglītības pārvalde
Reģistrācijas numurs 40900021476
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009289552
Juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 06.01.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.08.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Amatas novada pašvaldība (90000957242)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Domes sēdes lēmums
Izveidošanas tiesību akta numurs 1
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 06.01.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Amatas novada pašvaldība (90000957242)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.amatasnovads.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64127909