Publisko personu un iestāžu saraksts
3.226.245.48
05.08.2020 16:56:31

Asūnes sākumskola

Pamatdati

Nosaukums Asūnes sākumskola
Reģistrācijas numurs 40900026685
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90011768973
Juridiskā adrese Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.09.2018
Sarakstā ierakstīšanas datums 07.11.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Dagdas novada pašvaldība (90000041224)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Asūnes pamatskolas reorganizāciju
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 21.02.2018
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Dagdas novada pašvaldība (90000041224)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65629413