Publisko personu un iestāžu saraksts
54.85.57.0
24.01.2021 20:31:24

Atašienes bibliotēka

Pamatdati

Nosaukums Atašienes bibliotēka
Reģistrācijas numurs 40900032357
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009171668
Juridiskā adrese Liepu iela 14A, Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 01.10.2019
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Krustpils novada pašvaldība (90009118116)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Bibliotēku likums
Izveidošanas tiesību akta veids Likums
Izveidošanas tiesību akta datums 21.05.1998
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Latvijas Republikas Saeima (90000028300)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.krustpils.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 26322033