18.208.132.74
30.09.2022 03:50:31
Publisko personu un iestāžu saraksts

Auces novada Kultūras centrs

Pamatdati

Nosaukums Auces novada Kultūras centrs
Reģistrācijas numurs 50900020311
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009160077
Juridiskā adrese Ausmas iela 3, Auce, Dobeles nov., LV-3708
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.05.2012
Sarakstā ierakstīšanas datums 21.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Auces administrācija (90009116331)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts

+
Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par Auces novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 137
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 25.04.2012
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Auces administrācija (90009116331)

Kontaktinformācija

+
Kontakttālrunis +371 63745282