Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:38:56

Auces novada pašvaldība

Pamatdati

Nosaukums Auces novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90009116331
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 20.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Atvasināta publiska persona

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Par novada pašvaldības nolikuma pieņemšanu
Izveidošanas tiesību akta numurs 7
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 01.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Auces novada pašvaldība (90009116331)

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne www.auce.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63745280