18.208.132.74
30.09.2022 03:05:33
Publisko personu un iestāžu saraksts

Auces vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Auces vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900020362
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009158903
Juridiskā adrese Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles nov., LV-3708
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums Nav datu
Sarakstā ierakstīšanas datums 21.06.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Dobeles novada Izglītības pārvalde (90009147276)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts

+
Izveidošanas tiesību akta nosaukums AUCES VIDUSSKOLAS NOLIKUMS
Izveidošanas tiesību akta numurs 85/6
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 26.08.2021
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Dobeles novada pašvaldība (90009115092)

Kontaktinformācija

+
Kontakttālrunis +371 63720952