Publisko personu un iestāžu saraksts
3.236.228.250
23.04.2021 05:44:28

Audriņu pamatskola

Pamatdati

Nosaukums Audriņu pamatskola
Reģistrācijas numurs 40900003998
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009159364
Juridiskā adrese Krasuhas iela 1, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.07.2009
Sarakstā ierakstīšanas datums 29.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Rēzeknes novada pašvaldība (90009112679)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Audriņu pamatskolas nolikums
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 05.08.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Rēzeknes novada pašvaldība (90009112679)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64640481