Publisko personu un iestāžu saraksts
3.215.79.116
25.06.2021 10:45:04

Bauskas novada Sociālais dienests

Pamatdati

Nosaukums Bauskas novada Sociālais dienests
Reģistrācijas numurs 90009403791
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
Juridiskā adrese Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 01.09.2010
Sarakstā ierakstīšanas datums 19.04.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Bauskas novada pašvaldība (40900035851)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Domes sēdes protokols
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.7
Izveidošanas tiesību akta veids Lēmums
Izveidošanas tiesību akta datums 22.06.2010
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Bauskas novada administrācija (90009116223)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 63921805