Publisko personu un iestāžu saraksts
3.227.0.150
07.05.2021 12:34:17

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900000987
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90000037799
Juridiskā adrese Pasta iela 26, Ape, Apes nov., LV-4337
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 17.06.1989
Sarakstā ierakstīšanas datums 27.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde APES NOVADA DOME (90000035872)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Apes novada domes saistošie noteikumi "Apes novada pašvaldības nolikums"
Izveidošanas tiesību akta numurs Nr.1 (prot.Nr.3, 1.p.)
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 10.07.2009
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums APES NOVADA DOME (90000035872)

Kontaktinformācija
+

E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 64355109