Publisko personu un iestāžu saraksts
54.85.57.0
24.01.2021 21:34:11

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Pamatdati

Nosaukums Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Reģistrācijas numurs 40900000563
Nodokļu maksātājs Pārbaudīt, vai ir patstāvīgs nodokļu maksātājs
VID struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009263483
Juridiskā adrese Gaismas iela 17 -1, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums 23.12.1967
Sarakstā ierakstīšanas datums 22.03.2018
Statuss Aktīvs
Reģistrs Publisko personu un iestāžu saraksts
Veids Pastarpinātās pārvaldes iestāde
Augstāka iestāde Lielvārdes novada pašvaldība (90000024489)
Padotības forma Pakļautībā

Izveidošanas tiesību akts
+

Izveidošanas tiesību akta nosaukums Vēsturiskā izziņa
Izveidošanas tiesību akta veids Cits
Izveidošanas tiesību akta datums 23.12.1967
Izveidošanas tiesību akta pieņēmēja nosaukums Ogres rajona Tautas izglītības nodaļa

Kontaktinformācija
+

Interneta vietne vidusskola.lielvarde.lv
E-pasts Parādīt adresi
Kontakttālrunis +371 65071840